Engelska serien Happy

Happy ger dig möjlighet att stegvis öka svårighetsgraden medan eleverna repeterar och bygger ut ordförrådet. Till boken finns en lärarwebb med många trevliga övningar för en interaktiv skrivtavla samt sånger.

 

 

Materialet består av tryckta böcker kompletterade med webbar eller en interaktiv bok. Läs mer på www.gleerups.se.