Story Time

Under våren 2000 gavs min serie av lättlästa böcker för barn på engelska ut av Ekelunds Förlag AB. Serien hette Story Time och bestod av 20 små böcker uppbyggda i två nivåer.

Under vintern 2002/2003 kom ytterligare 5 böcker i serien, kallade More Story Time ut på Ekelunds förlag. Böckerna har även publicerats i Danmark under 2003.

Serien ges inte ut längre då förlaget såldes.