Author and artist

My name is Catarina Hansson and I am an author and an artist.

I write fiction texts in Swedish or English as well as factual texts, preferably with fun and inspiring information.
I also make simpler games, crosswords and rebuses.

Jag skriver skönlitterära texter på svenska eller engelska samt faktatexter, gärna med roliga och inspirerande uppgifter till.
Jag tillverkar även enklare spel, korsord och rebusar.

Är ni intresserade av en tavla?
Mejla mig så svarar jag så snart jag kan.