Förhoppningsvis kommer jag att få glädjen att presentera nya utgivna böcker och material här.
Är du nyfiken på redan utgivna titlar så hittar du allt under respektive skolämne under rubriken Portfolie i menyn uppe till höger.

“Läsning är för själen vad motion är för kroppen”
Sir Richard Steele

Serien Happy sträcker sig från förskoleklass till åk 9. Jag har skrivit materialet till F- åk 3 och ges ut av Gleerups Läromedel AB.
Både texter och övningar finns på tre nivåer så att läraren enkelt kan individanpassa undervisningen i engelska.

Två eller tre mål inleder varje nytt kapitel vilket gör det tydligt för både elev, lärare och målsman vad man ska fokusera lite mer på under arbetets gång.