Vad är det, tänker du kanske? Du är långt ifrån ensam. ME är en neurologisk sjukdom (enligt WHO) som svensk sjukvård och Försäkringskassan har valt att nonchalera, trots att man räknar med att minst dubbelt så många är sjuka i ME jämfört med MS.

ME bryter ofta ut efter en svår virusinfektion och jag blev drabbad i mitten på 1990-talet efter en virusinfektion troligen orsakad av ett fästingbett.

Det är många år sedan jag fick min diagnos men det har knappast hjälpt mig. Nämner jag detta möts jag ofta av ointresse med snudd på förakt av sjukvårdspersonal. Denna utbredda okunskap om en så pass allvarlig sjukdom leder tyvärr till felbehandlingar som i sin tur leder till försämring av patienten, vilka ofta är bestående.

Ingen direkt forskning på sjukdomen görs i Sverige och med ett fåtal specialister och okunskap ute i vårdapparaten leder det till ojämn och felaktig vård som kostar både patienter och samhälle mycket. Kanske dags att lyfta denna diagnos så att den tas på allvar?

Gör inte “en Trump”, eller den svenska versionen, gör inte “en Försäkringskassa” dvs. uttala och döm utan kunskap – skumma gärna igenom information om sjukdomen och sprid den så att dessa patienter som drabbas kan få den vård och det bemötande som de så väl behöver.

Läs om ME https://rme.nu/om-me-cfs/