Jag såg Vice, filmen om Cheney som var vicepresident med George Bush. Man blir beklämd…

Det verkar som att för många personer i ledande ställning handlar det främst om att tillfredsställa deras eget ego och maktbegär än om att arbeta för landets bästa. Kanske ingen nyhet precis men det är ett personlighetsdrag som är livsfarligt i ledande positioner.

Om jag hade en son som dött i t ex Afghanistan under åren direkt efter 9/11, tror jag att jag hade gått bärsärkagång. Att starta krig bara för att säkra sitt eftermäle eller sitt eget maktbegär borde leda till riksrätt. Att medvetet fabricera felaktiga uppgifter om t ex kärnvapen borde leda till riksrätt. Om du inte redan gjort det så se filmerna W och Vice och “läs mellan raderna”.

Mannen som sitter på tronen idag är i mitt tycke ännu farligare. En ledare som ena dagen säger si och nästa dag tvärvänder och säger så om viktiga frågor, visar inte på flexibilitet utan om inkompetens, osäkerhet och personlighetsdrag som man bör se upp med. Att ha fingret på avtryckaren som kan fördärva världen med den typen av personlighetsdrag… det är konstigt att ingen agerar.