Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftat av FN. Sorgligt att det ska behövas, skamligt att män inte lyckas motarbeta våldet tillsammans, fruktansvärt att det anses vara ok och naturligt i många samhällen och kretsar. Under 2018 dog 22 kvinnor i Sverige av våld från närstående. 22!

Från idag den 25 november och 16 dagar framåt kommer organisationer världen över att arbeta och informera extra mycket om hur vi ska få slut på våldet. Vi kan väl börja i vår omgivning. Finns det någon i din närhet som du misstänker utsätts för våld, psykisk eller fysisk? Gör något! Ett första steg är ett steg i rätt riktning.

Samma kväll som en 15-åring blev skjuten i Malmö, attackerades och misshandlades en 25-årig kvinna väldigt svårt på en busshållplats i Malmö. Tidningarna fylldes av flera sidor reportage om pojken, blommor lämnades på platsen, ljus tändes och folk gick dit och lät ilskan få utlopp.

Men hur gick det för kvinnan som utsattes för väldigt grovt våld samma kväll? Jag vet inte för hon fick 10 rader i tidningen dagen efter, sedan var det inte intressant att rapportera mer om detta. Inga ljus tändes, inget blomhav på platsen, inga uppslag i tidningen…

Vi måste, vi alla måste ändra vår schablonmässiga attityd till förlegade förhållningssätt inom alla områden, stort som smått. Om vi vill ha ett jämlikt samhälle måste vi alla ändra attityd, acceptans och tankesätt! Även jag! Jag tycker absolut inte det är ok att skjuta någon oavsett ålder, men vi måste fördöma våld lika hårt oavsett kön.

En kvinna måste kunna vistas ute i samhället utan rädsla, måste kunna göra allt som en man kan göra utan rädsla, måste helt enkelt kunna leva lika fritt och säkert som män gör. Jag ska kunna jogga en runda efter mörkrets inbrott utan att vara rädd för att bli överfallen.

Ta nu chansen att i åtminstone dessa 16 dagar och lyft frågan, gör problemet synligt, skriv insändare, prata med manliga vänner och bekanta om deras tankar mm – låt oss måla Sverige orange i år!