Happy ger dig möjlighet att stegvis öka svårighetsgraden medan eleverna repeterar och bygger ut ordförrådet.

Till boken finns en lärarwebb med många trevliga övningar för en interaktiv skrivtavla samt sånger.