Piratresan förskoleklassbok o lärarhandledning

I Piratresan får eleverna lära sig läsa i sällskap med 29 roliga pirater och två måsar.

Det finns läseböcker, bredvidläsningsböcker, lärarhandledningar samt arbetsböcker.

Roliga och tokiga saker tar eleverna genom alfabetet samtidigt som det finns en möjlighet att väva in matematiken i arbetet. Materialet finns i olika nivåer för att möjliggöra individanpassning.