Tavlan var en av Konstrundan Mittskånes vinster i konstlotteriet.