Saga i Barnens jultidning

Bokserien ”Story Time”,

20 böcker, Ekelunds (Serien ges ut även i Danmark), år 2000

Göte fiskar

Liber (ges även ut i Norge och Holland), 2001

Från istid till järnåldern

Serholts förlag, 2002

Nu drar vi

Dataläromedel på E-doceo Förlag AB 2002

More Story Time

5 böcker, Ekelunds (Serien ges ut även i Danmark), 2003

Korsord + rebus i Barnens jultidning 2003

Vikingatiden

Serholts förlag, 2003

1:a klass” (läsebok)

Corona, 2003

Lärarens lilla hjälpreda

Dataläromedel på E-doceo Förlag AB 2003

Bygg din egen hemsida

Dataläromedel på E-doceo Förlag AB 2003

Göte åker rullor

Liber, 2004

Läromedelspaketet Piratresan

Liber 2005 – 2006

Läsebok

Förskoleklassbok

Tal och sifferbok

Bokstavsbok

Storboken

Lärarhandledningar till samtliga årskurser.

25 lättlästa skönlitterära böcker samt
5 arbetsböcker till dessa.

Läsebok blå (lättläst version)

Läsebok Piraterna kastar loss
samt arbetsbok till läseboken.

Matematikböcker där jag skriver serier, sagor och gör spel.

Medeltiden

Serholts förlag våren 2005

Rurik”, 2005

Kortspel på Serholts förlag

Medeltid, Vikingatid, Vasatiden

”Have fun”

Tengnäs läromedel 2008

A few of my favourite things

Tengnäs läromedel 2009

First step

Tengnäs läromedel 2009

Second step

Tengnäs läromedel

Happy year 3

Textbook, teachers guide och workbook
Gleerups Utbildning AB 2011

Happy F-2

Gleerups Utbildning AB 2012

Happy F-2 Extra

Gleerups AB 2015

“Yes” 1, 2 och 3

Tengnäs Läromedel 2020

“Tigerspår”

Lava Förlag 2023

“The Tale of Oknytt and Gray gnomes”

“The Tale of Gealdors and Runes”

“The Tale of Dragons and Flatfeet”

Authorsolutions, UK 2023