I kopieringspärmarna Yes! 1, 2 och 3 får eleverna arbeta med varierande texter, uppgifter och aktiviteter. I varje läromedel finns sex kapitel med roliga, intresseväckande och elevnära teman.