Det faktum att barn och ungdomar läser allt färre böcker och tidningar påverkar inte bara språket utan utbildningsnivåer, yrkeskompetens, Sveriges utveckling och jag tror faktiskt att det i längden påverkar vår mentala hälsa.

När du läser en text (som är längre än ett vanligt sms) tränar du hjärnan på mer än ett sätt. Du tränar koncentration, arbetsminne, slutledningsförmåga, ordförråd – ja, listan kan göras ganska lång. Du lär dig hur språket är uppbyggt, hur meningar ska formas, ords olika betydelser och i vilka sammanhang de ska användas.

Under många år skulle svenska skolan vara för alla. Javisst, det är självklart men det kan inte innebära att kunskapsnivån ska sänkas så att alla klarar allt i skolan. Vi presterar inte lika, varken under idrottslektionen eller under mattelektionen. Alla har en förmåga som skiljer ut dem, men oftast inte i samma ämne, eller hur?

Detta tänk har tyvärr gjort att kunskapsnivån varit för låg i svenska skolan under många år. Detta märks t ex när personer som når högskola och universitet varken kan läsa eller skriva en text på samma nivå som man alltid klarat tidigare. Idag kan inte många 10-åringar läsa en bok som är skriven på 1990-talet. Det är för jobbigt.

Vilka ord ska vara sammansatta? Hur påverkas nyansen av min text genom mitt ordval? Hur stavas orden? Hur ser en korrekt uppbyggd mening ut? Allt detta får du “gratis” genom att läsa texter i böcker och dagstidningar. Sverige har väldigt fina bibliotek där du får låna vad du vill gratis. Helt otroligt! Utnyttja och njut av det tillsammans med dina barn.

Snåla inte in på dagstidningen(om du kan). Den gör en enorm nytta på allmänbildning och läskunnighet både hos dig och din ev familj. Tidningen ger dig nyheter sett från olika vinklar och vidgar ditt tänkande. Läser du enbart på nätet riskerar du att enbart få sorterade och vinklade nyheter.

Är det egentligen bra för vår redan belastade hjärna att lyssna i stället för att sätta oss ner med en bok? Jag försöker vänja mig att lyssna på en bok istället för att läsa men är osäker på om det är något för mig.
Hjärnan behöver motion precis som resten av kroppen men inte genom att ständigt dränkas i ljud och intryck. Läs en bok och njut av det tysta prasslet när du vänder blad!