På Tengnäs Läromedel finns fyra olika kopieringspärmar i engelska. First step och Second step är två av dem.

Pärmarna innehåller extra-övningar, korsord och spel.