På Tengnäs Läromedel finns fyra olika kopieringspärmar i engelska.
Pärmarna innehåller extra-övningar, korsord och spel.