Jag har haft en historieserie utgiven på f.d Serholts förlag.
Den täckte Sveriges utveckling från istid till och med medeltiden. Till serien fanns också kortspelen Rurik.