Under våren 2000 gavs min serie av lättlästa böcker för barn på engelska ut av Ekelunds Förlag AB. Serien hette Story Time och bestod av 20 små böcker uppbyggda i två nivåer.

Under vintern 2002/2003 kom ytterligare 5 böcker i serien, kallade More Story Time ut på Ekelunds förlag. Böckerna har även publicerats i Danmark under 2003.

Serien ges inte ut längre då förlaget såldes.